Category Archive: progressiegericht werken

Drie groeimindsettips voor docenten

Drie groeimindsettips voor docenten die ik uit het interessante artikel van Junlin Yu et al (2022) haal vat ik in deze post samen. De onderzoekers kijken zowel door de lens van mindset als door de lens van zelfdeterminatietheorie naar effectieve en ineffectieve docentgedragingen en komen tot een paar heel concrete veelbelovende strategieën.

 

Trainingen
Progressiegericht Werken

 

Klik hier om meer te lezen

Flash: stapje vooruit gekomen

Tijdens een startoefening in onze training progressiegerichte gesprekken voor leidinggevenden zoomden we in op een stapje vooruit. De vraag was: waarin ben je de afgelopen paar weken een stapje vooruitgekomen? Waaraan merkte je dat je vooruit bent gekomen? Hoe is je het gelukt? Wat was er belangrijk aan het stapje vooruit voor je? Waarover ben je met name tevreden?

Een van de leidinggevenden reageerde eerst met: ‘Ben ik wel vooruit gekomen?’ En na een seconde of twintig nadenken begon hij te vertellen: ‘Ik merk dat ik rustiger lastige gesprekken in ga, ik ga met meer vertrouwen het lastige gesprek in en ik merk dat de voorbereiding van de lastige gesprekken zich loont. De voorbereiding geeft me houvast: wat is het doel? welke vragen ga ik stellen?· Ik merk dat de gesprekken beter verlopen doordat er minder wordt gezocht naar wat er buiten de invloedssfeer ligt. Ik zoom meer in de de kern van waar we het over moeten hebben, op de taak die de medewerker heeft en op wat ik wel en niet voor hem kan betekenen. Na afloop van een gesprek focus ik op 1 klein doel per keer en dat herhaal ik gedurende de week. Door dit alles merk ik echt progressie bij de medewerker. Wat ik al jaren lang aan het proberen ben, maar nooit goed van de grond kwam, is nu opeens aan het lukken.’

Hoe breng je slecht nieuws?

Foto: Walter Schlundt Bodien

Hoe breng je slecht nieuws? Slecht nieuws is moeilijk voor degene die het nieuws moet vertellen en moeilijk voor degene die het nieuws moet ontvangen. Hoe kun je een slecht nieuwsgesprek toch zo goed mogelijk laten verlopen?

 

Trainingen
Progressiegericht Werken

 

Klik hier om meer te lezen

Negatieve gevoelens

Negatieve gevoelens en negatieve uitingen van anderen zijn voor ons vaak onplezierig. Wanneer een leerling of collega zich negatief uit kunnen we van die negatieve uiting weg willen lopen of er tegen in willen gaan. Natuurlijk kan het effectief zijn om simpelweg je te onttrekken aan de situatie, maar in veel gevallen is er een effectievere manier van reageren.

 

Trainingen
Progressiegericht Werken

 

Klik hier om meer te lezen

Je kunt een ander niet niet veranderen

Foto: Walter Schlundt Bodien

Je kunt een ander niet veranderen. Vandaag hoorde ik die stelling weer, en ik heb die in de loop der jaren al heel vaak gehoord. Ik denk er anders over. Ik denk dat je iemand anders niet niet veranderen kan. Daarnaast denk ik dat de overtuiging dat je een ander niet kan veranderen risico’s met zich meebrengt.

 

Trainingen
Progressiegericht Werken

 

Klik hier om meer te lezen

Podcast: de logische consequentie-aanpak

Deze podcast gaat over de logische consequentie-aanpak, die nuttig is bij herhaald ongewenst gedrag. In de uitzonderlijke omstandigheden waarin progressiegericht sturen niet leidt tot de gewenste progressie, is het belangrijk om logische consequenties te verbinden aan het ongewenste gedrag.

Ik hoor je zeggen…

Ik hoor je zeggen dat…. Die zin wordt door veel mensen gebruikt en de intentie daarbij is vaak goed. Men probeert aan te sluiten bij wat de ander vindt en denkt en voelt. Toch kleven er nadelen aan deze zin.

Klik hier om meer te lezen

Flash: Oprecht aansluiten

Oprecht aansluiten, dat is in de meeste gesprekssituaties het eerste wat progressiegerichte professionals doen in reactie op hun gesprekspartner. Het aansluiten heeft de functie om tot samenwerking te komen in het gesprek en werkt omdat het een proces van reciprociteit op gang brengt. Oprecht aansluiten betekent dat je in het gesprek laat merken dat je het perspectief van de ander erkent. Dat kun je doen door samen te vatten wat de ander zei, waarbij je diens kernwoorden bewaard. Of je sluit op procesniveau aan, bijvoorbeeld door korte reacties te geven: ‘Ah, dus dat is de situatie’ of ‘Natuurlijk kan ik je helpen’. Oprecht aansluiten is niet hetzelfde als het eens zijn met de ander, maar het betekent wel: ‘Als ik door jouw ogen naar de situatie kijk dan zou ik zien wat jij ziet, want dan had ik jouw ogen’. Oprecht aansluiten is niet in elke situatie het eerste wat je doet. Wanneer er acuut gevaar dreigt werkt het beter om direct een instructie te geven. Als het gevaar geweken is kun je wel weer als eerste aansluiten bij de reactie van de ander. En als je geen mandaat hebt, werkt het ook beter om het aansluiten over te slaan. Wanneer een rechter zijn oordeel uitspreekt en je om een reactie vraagt is aansluiten niet gepast, en geef je beter direct je reactie. Meer lezen:

mijn perspectief nemen

progressiegericht erkennen en samenvatten

jouw perspectief nemen

precies mijn perspectief

Animatie: logische consequenties

De geen-klootzakkenregel

De geen-klootzakkenregel is een bedacht door Robert Sutton en hij beschrijft deze regel in zijn boek The No Asshole Rule.

Klik hier om meer te lezen