Vijf tips voor een positieve mindset

Positieve emoties zijn in zichzelf prettig en gaan gepaard met allerlei goede dingen. Ze gaan gepaard met energie en motivatie. Ze maken ons open voor ervaringen en voor andere mensen. Ze werken aanstekelijk, zodat mensen in onze omgeving ook positieve emoties gaan ervaren. Ze maken ons creatief omdat we goed verschillende perspectieven kunnen exploreren. Ze gaan ook gepaard met meer zien, letterlijk een bredere kijk op onze omgeving.
Klik hier om meer te lezen

De stadia van neuroplastische heling

In dit stukje over “het plafond is het vertrekpunt” schrijf ik iets over het gericht verbeteren waar je zwak in bent. Dat kunnen mensen omdat ons brein plastisch is en heel goed in staat is om zich aan te passen aan de omgeving. Mensen die schade hebben opgelopen in hun brein, kunnen het principe van neuroplasticiteit benutten om progressie te boeken. In het boek The brain’s way of healing beschrijft Norman Doidge de stadia van neuroplastische heling. Hij heeft het liever niet over het woord “genezen”, maar prefereert het woord “verbetering”. Want in het brein is voortdurend verbetering mogelijk, terwijl sommige kapotte breindelen bijvoorbeeld niet zozeer genezen maar hun functie wel kan worden overgenomen door andere delen.Klik hier om meer te lezen

CPW-zeven stappen aanpak: stap drie

Bij stap drie van de CPW-zeven stappen aanpak draait het om het verhelderen van de gewenste progressie. Hier kon je een nadere toelichting bij stap 1 vinden en hier bij stap 2. Het doel van stap 3 is om de cliënt te helpen zijn gewenste progressie op een levendige manier te beschrijven. Het gaat hierbij om een gewenste toekomst, waarin de dingen lopen naar tevredenheid van de cliënt. Bij deze stap vraagt de coach door totdat de cliënt zijn gewenste progressie zodanig heeft geformuleerd dat hij spreekt in termen van zijn eigen positieve gedrag.
Klik hier om meer te lezen