Stap 1: sturen op nut

Bij stap 1 van de CPW-zeven stappen aanpak draait het om sturen op nut. Het doel hiervan is dat de interactie doelgericht en cliëntgeleid wordt.

 

Klik hier om meer te lezen

Groeimindset- en stuurdialoog

Leidinggevenden die een groeimindset willen stimuleren bij medewerkers stuiten soms op uitspraken als:”Het past gewoon niet bij mijn sterktes, door die taak van mij te vragen zet je mij niet in mijn kracht”. Als het wel de bedoeling is dat de medewerker de betreffende taak uitvoert, dan zal de leidinggevende zodanig moeten gaan sturen dat het de medewerker duidelijk wordt wat er van hem verwacht wordt en waartoe dat van hem verwacht wordt. Maar daarnaast is ook het stimuleren van de perceptie dat de medewerker kan leren de taak uit te voeren belangrijk. Anders begrijpt de medewerker wel wat de bedoeling is, maar heeft hij nog steeds de perceptie dat hij niet competent is noch kan worden. Een voorbeeld van een groeimindset- en stuurdialoog is te vinden via deze link:
groeimindset en stuurdialoog

Sommige antipest programma’s voor oudere adolescenten intensiveren het pesten

Hier en hier schrijf ik iets over kleine sociaal psychologische interventies met verbluffende lange termijn effecten. Bij antipestprogramma’s zou het wel eens kunnen zijn dat er iets tegengestelds gaande is: schoolbrede interventies die het pesten onder adolescenten juist verergeren. Dit artikel gaat hier op in.Klik hier om meer te lezen

Experiment met het loslaten van scores

Deze week kwam ik een aantal experimenten tegen met het loslaten van scores, cijfers en beoordelingen. Een mooi voorbeeld hoorde ik tijdens een kennismakingsworkshop groeimindset met een bijzonder geïnteresseerde en gemêleerde groep leidinggevenden, adviseurs, interimmanagers en coaches. Een leidinggevende vertelde aan het einde van de workshop het verhaal van hoe zijn eigen statische mindset was veranderd naar een groeimindset.Klik hier om meer te lezen

Oogtraining leidt in een week tot verbetering bij 65+-ers

Perceptueel leren
Andersen, DeLoss en Watanabe deden een experiment om het gezichtsvermogen van ouderen te verbeteren. Ze deden dat via een experiment met perceptueel leren. Perceptueel leren is het beter worden in visuele waarneming als gevolg van herhaalde blootstelling aan de stimulus, op het individuele drempelniveau (dus daar waar je slechter gaat zien).Klik hier om meer te lezen